Chính sách người dùng

Địa chỉ: 98/51 Lê Cơ, An Lạc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh

0931226898 - 0933722966

Chính sách người dùng
Ngày đăng: 30/12/2020 07:24 AM

Khách hàng mua và sử dụng Máy rang cà phê Rio được bảo mật thông tin cá nhân nếu có yêu cầu. Chúng tôi hỗ trợ thâu đổi máy rang cũ do Rio sản xuất để Khách hàng có thể nâng cấp năng suất lớn hơn, tính năng nhiều hơn. 

 

Zalo
Hotline